Acest site folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informații: aici
ACCEPT

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 08 februarie 2024

Modalitate de contractare

În cazul în care doriţi să beneficiaţi de oricare dintre serviciile de găzduire ofertate de XTREAM ROMÂNIA, trebuie să acceptaţi în prealabil termenii şi condiţiile specifice de furnizare a acestora. Modalitatea de acceptare va fi realizată online, prin consimţământul acordat de Client în privinţa aplicării acestor clauze. Conform ORDONANŢA nr. 130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă: "Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului său, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului".

Dacă nu acceptați termenii și condițiile prevazute în acest document, nu folosiți site-ul www.xtream.ro și serviciile oferite prin intermediul său.

.

Prestator

XTREAM România.

Client

Persoana fizică/juridică ce efectuează o Comandă;

Servicii

Orice servicii oferite de XTREAM, menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către XTREAN, Clientului.

Comandă

Acordul dintre XTREAM și Client prin care XTREAM se obligă să livreze serviciile, iar Clientul să achite contravaloarea acestora.

Contract

O Comandă confirmată de către Prestator.

Zona de client

https://wwww.xtream.ro/client

Prin procesarea unei comenzi pe site-ul www.xtream.ro, Clientul este de acord cu Termenii și Condițiile website-ului. Acceptarea comenzii de către XTREAM se consideră finalizată în momentul confirmării prin e-mail. Orice comandă neconfirmată de către XTREAM nu va avea valoarea unui Contract.

Efectuarea comenzii

Aupa selectarea serviciilor dorite și adăugarea acestora în coșul de cumpărături, Clientul va proceda la plata acestora conform metodelor de plată detaliate în secțiunea Modalități de plată.

Clientul se obligă să introducă în formular date complete, corecte și conforme cu realitatea. Înregistrarea domeniilor se realizează în concordanță cu legislația în vigoare. XTREAM nu poate fi trasă la răspundere pentru orice pagube cauzate de furnizarea de către Client a unor informații incorecte sau incomplete.

Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor noastre în avans, pentru perioada de timp în care acestea sunt furnizate: lunar, la 3(trei) luni, 6(șase) luni, anual, la 2(doi) ani sau la 3(trei) ani.

Tarife (prețuri)

Tarifele afișate pe www.xtream.ro și zona de client https://wwww.xtream.ro/client sunt exprimate în EURO și nu conțin TVA. Plata se face în RON la cursul oficial comunicat de Banca Națională a României valabil în ziua efectuarii plății.

La tariful afișat pentru fiecare serviciu ori produs se va adăuga și comisionul perceput de procesatorul de plăți:
PayPal: 2.90% + 0.30 EURO
MobilPay Card: 2.70% + 0.10 EURO
Ordin de plată: În funcție de bancă

XTREAM are dreptul de a modifica tarifele afișate pe www.xtream.ro și https://www.xtream.ro/client, dar și dreptul de a modifica caracteristicile pachetelor oferite

Până la realizarea unei comenzi, XTREAM își rezervă dreptul de a modifica prețurile pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului, în orice moment, iar XTREAM nu oferă garanții de preț sau rambursări în situația unei reduceri a prețului sau a unei oferte promoționale ulterior achiziției.

Modalitatea de plată

Plata prin card: Plata va putea fi efectuată online cu cardul prin platforma Stripe.com, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV2/CVC2).

Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să furnizați codul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe fața cardului, fără spații), data de expirare, numele deținătorului și ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnatura dumeaneavoastră (în funcție de card, unele informații pot lipsi).

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei Stripe.com, www.xtream.ro și/sau www.xtream.ro/client nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Plata online prin PayPal: Plata va putea fi efectuată online și prin PayPal, prin utilizarea contului dumneavoastră deschis la PayPal.

Plata prin transfer bancar (ordin de plată): Plata prin ordin de plată se face doar în baza facturii proforme emise de XTREAM, transmise prin e-mail către Client. Procesarea comenzii și livrarea serviciilor se va efectua după confirmarea plății, în contul de mai jos, a facturii proformei emise.

Termene de plată, suspendare, taxe adiționale, ștergerea serviciilor și a domeniilor

Contravaloarea facturii se achită la începutul fiecărei perioade de plată, în termen de 7 zile calendaristice de la data emiterii facturii proforme.

Activarea serviciilor sau a domeniilor web (Internet) este realizată în aproximativ 15 minute de la confirmarea plăţii.

Depăşirea cu 2(două) zile a datei scadente pentru plată duce la suspendarea serviciului.

Depăşirea cu 10(zece) zile a datei scadente pentru plată duce la aplicarea serviciului de menținere a datelor pe serverele XTREAM. Costul pentru serviciul de menținere a datelor pe server este calculat procentual cu 10% din valoarea serviciului primar însă nu mai puţin de 5 EURO +TVA.

Depăşirea cu 30(trezeci) de zile a datei scadente duce la ştergerea ireversibilă a serviciului.

Dreptul de retragere

La cererea clientului, un contract de servicii încheiat cu XTREAM poate fi reziliat cu o notificare prealabilă de 30(treizeci) de zile. Cererile de reziliere nu vor fi acceptate atât timp cât contul prezintă restanțe la plată. Cererile de reziliere vor fi comunicate în scris prin scrisoare trimisă prin poștă, e-mail sau folosind formularul de anulare pus la dispoziție în zona de client https://www.xtream.ro/client.

În cazul în care clientul solicită denunțarea contractului (cu excepția dreptului de retragere) fără a exista o culpa a Prestatorului, XTREAM, nu se va restitui prețul calculat și achitat în avans de către Client pentru serviciile achitate în avans, diferența fiind păstrată de către XTREAM cu titlu de daune interese în considerarea faptului că Clientul a beneficiat de instalări gratuite ale serviciului și/sau reducere la efectuarea plătii în avans.

XTREAM sau Clientul pot rezilia acordul (fără a-și prejudicia celelalte drepturi) în cazul în care una dintre părțile implicate încalcă în mod semnificativ acordul (incluzând, dar fără a se limita la o încalcare a Politicii de utilizare acceptabilă de către client).

Uptime - disponibilitatea serviciului

Nivelul garantat pentru disponibilitatea serviciului pe durata contractuală este de 99.9%.

În cazul în care nu este atins nivelul respectiv se aplică următoarea schemă de discount:
- 99.90% - 99.00% - Clientul poate solicita un discount de 10% (7.2 ore/lună)
- 98.99% - 98.00% - Clientul poate solicita un discount de 25% (14.4 ore/lună)
- 97.99% - 97.00% - Clientul poate solicita un discount de 50% (21.6 ore/lună)
-97.00% - Clientul poate solicita rezilierea contractului.

Gratuitatea poate fi solicitată contactând departamentul de plăți prin sistemul de ticketing pus la dispoziția Clientului prin https://www.xtream.ro/client (zona de client) iar aprobarea acestei solicitări va rămâne la latitudinea societății noastre.

Valoarea lunară a indicelui SLA (Service Level Agreement = disponibilitatea serviciului) va fi valoarea maximă de uptime raportată de cel puțin 3(trei) dintre următoarele servicii de monitorizare independente:
- www.siteuptime.com
- www.serviceuptime.com
- www.host-tracker.com
- www.uptime.com
- www.uptimerobot.com

Absența raportului a cel puțin 3(trei) dintre serviciile de monitorizare enumerate mai sus conclude o disponibilitate de 100%.

Uptime-ul serverelor noastre se definește prin rapoartele OS și prin sistemul propriu de monitorizare, astfel că poate fi diferit de uptime-ul raportat de alte sisteme de monitorizare.

Sub incidența raportului lunar de uptime nu vor intra intervalele planificate de întrerupere a furnizazrii serviciului. Aceste intervale vor fi anunțate CLIENTULUI cu minim 24 de ore în prealabil și vor surveni, în masura posibilităților, în intervalul orar 1:00 AM – 5:00 AM.

Statusul și uptime-ul serverelor noastre poate fi consultat în timp real la adresa web: https://www.xtream.ro/client/serverstatus.php

Responsabilități

Clientul are responsabilitatea de a actualiza informațiile de contact și datele de facturare menționate în contul său. XTREAM nu are nicio responsabilitate pentru daune intervenite ca urmare a neefectuării de către Client a actualizărilor necesare.

Clientul este responsabil pentru menținerea condițiilor de securitate a numelui de utilizator, parolelor și a altor informații sensibile. Dacă există orice dubiu în acest sens, Clientul trebuie să modifice sau să solicite modificarea datelor de autentificare folosind formularul de resetare parolă ce se regăsește la adresa web: https://www.xtream.ro/client/pwreset.php sau contactând echipa de asistență.

XTREAM nu va fi responsabilă pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a serverelor, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

XTREAM este înregistrată în Registrul General al Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, XTREAM are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: oferirea serviciilor, informarea utilizatorilor/clienților privind situația contului lor de pe www.xtream.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a XTREAM, o companie înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 32265 și vă dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către XTREAM, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către XTREAM, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către XTREAM atât afiliaților săi precum și altei/altor entități.

Prin citirea prezenților Termeni și Condiții Clientul ia la cunoștință faptul că îi sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor sale garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Totodată, Clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate la adresa de e-mail [email protected], vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
- o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să interveniți asupra datelor transmise;
- să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

Legea aplicabilă – jurisdicția

Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între XTREAM și Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a XTREAM. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse.

Dispoziții finale

Pe lângă Termenii și Condițiile afișate mai sus, XTREAM, în funcție de serviciul achiziționat de Client, poate încheia și contracte suplimentare de furnizare a serviciilor, caz în care între părți vor fi valabile condițiile astfel stabilite. Astfel, Termenii și Condițiile reprezintă un contract cadru general care poate fi ulterior modificat prin acordul părtilor prin semnarea unor contracte ori anexe suplimentare.

XTREAM își rezervă dreptul de a-și modifica politica și condițiile de utilizare a serviciilor fără o notificare prealabilă.